Rengör köksfläkten var fjortonde dag

Det är viktigt att rengöra ventiler och fläktar regelbundet. Detta för att inte få nedfallande bakterier i maten. Rengör filtret i fläkten minst en gång i månaden, helst var fjortonde dag.

Så rengör du köksfläkten
Diska det i varmt vatten med ett milt diskmedel eller använd diskmaskinen.