Ställ inte in föräldramötena!

Detta är en uppmaning till alla skolor runt om i landet. Ställ inte in föräldramöten eller utvecklingssamtal. Det finns en anledning till att dessa finns och i Covid19 tider är det viktigt att lyssna till varandra, och öka kommunikationen när något nytt påverkar. Se föräldrarna som ett stöd i omställningen och låt de få vara med och fatta besluten. Stäng besöken men stäng inte möjligheten att kommunicera. Använd Zoom, Teams eller Meets eller andra program. Eller enkla telefonsamtal. Det går om man vill.