Hur sent kan man göra abort?

life-7-to-12-weeks-322395-m

Bilden visar fostrets storlek 7-12 veckor.

Abortlagen ger kvinnan rätt till abort, utan att uppge skäl, till och med vecka 18. Därefter är det Socialstyrelsens rättsliga råd som tar beslut om abort. Risken för komplikationer är mindre ju tidigare aborten görs. De flesta aborter i Sverige görs tidigt i graviditeten, 75 procent redan innan utgången av vecka 9.

Abort till och med v 9

Fram till och med vecka 9 är medicinsk abort. Medicinsk abort menas att man med med hjälp av tabletter genomför aborten.  Inga kirurgiska ingrepp behöver göras.

Abort mellan vecka 7 och 12

Under v 7 -12 genomförs en kirurgisk abort. Kirurgisk abort innebär en mindre operation. 3 timmar innan operation får man tabletter som underlättar operationen. Du kan få narkos eller lokalbedövning. Den kirurgiska aborten görs genom att en vakuumsug förs in i livmodern och graviditeten sugs ut tillsammans med moderkakan. Efter aborten behövs ibland ett återbesök.

Abort mellan vecka 13 och 18

Mellan vecka 13 och 18 görs aborten i två steg. Görs i princip på samma sätt som tidig medicinsk abort.

Abort efter vecka 22

Efter vecka 22 är det inte tillåtet att göra abort. Då måste graviditeten fortsätta och kvinnan föda barnet.