Symptom och omvårdnad för Falsk Krupp

Falsk Krupp kan drabba barn över 6 månader. Oftast barn mellan 1 och 5 år. Falsk Krupp orsakas av ett virus som har en måttlig smittorisk och som tyvärr har en tendens till att komma tillbaka. En del barn får Falsk Krupp vid varje förkylning.

Symptom för Falsk Krupp

Tidiga symptomer är snuva någon eller några dagar innan. Senare symptomer är hes ”skällande” hosta och andningssvårigheter ibland feber. Andningssvårigheterna ger komplikationer i och med att de förvärras ytterligare då barnet blir oroligt.

Omvårdnad för Falsk Krupp

Se till att ha barnet i en upprätt ställning, ex. i ditt knä, gärna vid ett öppet fönster eller i ett ”ångfyllt” badrum då blir det lättare för barnet att andas. Lugna och ge eventuellt nässpray eller näsdroppar. Om barnet har svårt att andas eller om det är första gången barnet drabbas av Falsk Krupp se till att söka sjukvård. Det är olika hur länge Falsk Krupp brukar sitta i beroende på orsak till att barnet insjuknandes. Men låt åtminstone barnet stanna hemma tills det har varit feberfritt i minst ett dygn och är piggt igen.